ई-पुस्तके

ई-पुस्तके

संस्थेने बचत गटांच्या मदती साठी काही ई-पुस्तके प्रकाशित केली असुन, नव्या बचतगटांनी व अस्तित्वात असलेल्या बचत गटांनी ही पुस्तके मार्गदर्शक ठरत आहेत. ही ईपुस्तके छापील स्वरुपात उपलब्ध नाहीत.

 

बचत गट - गटास लागणारे विविध अर्ज, मसुदे व ठराव
Price : Rs.200/- 
More Information about this ebook
Buy Now (Seller : Instamojo.com)
Buy Now (Seller : Pothi.com)


*******************************************************************

*******************************************************************

 

बचत गट - बचती पासुन स्वयंपुर्ती पर्यंत

Price : Rs.200/- 
More Information about this ebook
Buy Now (Seller : Instamojo.com)
Buy Now (Seller : Pothi.com)


*******************************************************************

*******************************************************************Our Sponsors